مهار ریزگردهای دریاچه ارومیه راهی به سوی بهبود گردشگری

دریاچه ارومیه یکی از جاذبه‌های گردشگری ایران است. دریاچه‌ای که نگرانی از وضعیت آن، احساسی مشترک بین ایرانیان است. مشکلات کم شدن آب دریاچه ارومیه در ماه‌های گذشته با طوفان ریز گردهای نمکی سرباز زد. فرهاد سرخوش مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه خشکی دریاچه ارومیه تبعات زیادی برای منطقه و موجودات زنده خواهد داشت، گفت: «اولویت دولت احیای صددرصدی دریاچه ارومیه است و در همین راستا با اجرای پروژه‌های انتقال آب و کاشت درختچه‌ها و بوته در شوره‌زارهای منطقه توانسته ۷۰ درصد از ریز گردها را مهار کند.»

میان غبار نمکی حاصل از خشکی دریاچه ارومیه و غبار خاکی تفاوتی عمده وجود دارد. به‌محض گسترش غبار نمکی تمامی پوشش گیاهی منطقه ز بین رفته و پوشش سبز و زیبای اطراف دریاچه با مشکل مواجه خواهد شد. در این راستا ستاد احیا و منابع طبیعی با شناسایی مناطق گردوغبار و بیابان‌زدایی برای تثبیت ریز گردها تلاش می‌کنند.

به گفته سرخوش مکمل پروژه‌های احیا، فرهنگ‌سازی در بین مردم به‌خصوص کشاورزان است: «پروژه‌های احیا بدون فرهنگ‌سازی و توجیه کشاورزان در روی‌آوری به کشاورزی نوین و کشت محصولات کم آب بر در حوضه دریاچه ارومیه میسر نمی‌شود.»

آخرین اخبار

خبر خوب نیویورک تایمز برای ایران
خبر خوب نیویورک تایمز برای ایران

روزنامه نیویورک تایمز بدون توجه...

سردیس هخامنشی و بازگشت به روزگار وصل خویش
سردیس هخامنشی و بازگشت به روزگار وصل خویش

تخت جمشید، بی صبرانه در انتظار بازگشت سردیس هخا...