اخذ ویزای ارمنستان برای ایرانیان اجباری شد

وزارت امور خارجه جمهورى ارمنستان بيانيه اى در مورد شرايط جديد دريافت ويزاى ورود به ارمنستان براى شهروندان ايران صادر كرده است. طبق اين بيانيه دولت ارمنستان به دليل شيوع ويروس كرونا بطور موقت قوانین دريافت ويزا براى شهروندان ايران برقرار كرده است.
شهروندان ايران براى دريافت ويزا مى توانند به نمايندگى هاى سياسى ارمنستان در سراسر جهان مراجعه كنند و يا از طريق سايت وزارت امور خارجه ارمنستان درخواست ويزا كنند.
سفارت ارمنستان در تهران به دليل شيوع ويروس كرونا از اين امر مستثنى بوده، درخواست حضورى براى دريافت ويزا قبول نكرده و آن دسته از شهروندان ايران كه مى خواهند از داخل ايران براى دريافت ويزاى ارمنستان اقدام كنند، فقط مى توانند از طريق وبسایت وزارت امور خارجه ارمنستان اقدام كنند.

برچسب ها: ایران,