کدام کشورها مرز خود را بر روی مسافران ایرانی بستند؟

پنج شنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

با توجه به شیوع ویروس کرونا، کشورهای مختلف طبق مقررات امنیتی خود، سفر برخی ملیت ها را به کشورشان ممنوع کرده اند. متاسفانه تعداد زیادی از کشورها، ورود اتباع ایرانی را نیز به مرزهای کشور خود ممنوع اعلام کده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کشورهایی که سفر ایرانیان را ممنوع کرده اند، با نگین پرواز همراه باشید.

 • ترکیه:

تمام مرزهای زمینی و‌هوایی خود را تا اطلاع وانوی بسته و تنها برای انتقال اتباع ایرانی از ترکیه و ترک به ترکیه به تازگی اجازه پروازداده شده. 

 

 • عراق:

۶ مرز زمینی و مرز هوایی بسته و تمام سفرها و تورهای زیارتی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آمده است. 

 

 • ازبکستان:

تمامی پروازها از مبدأ و به مقصد ایران را تا اطلاع ثانوی لغو کرده است.

 

 • آذربایجان:

تمامی پروازهای از مبدأ و به مقصد ایران را تا اطلاع ثانوی لغو کرده است.

 

 • روسیه:

 ورود تمام مسافرین ایرانی تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد. 

و پروازهای اضطراری خطوط ایرفلوت و همچنین ایر لاین های ایرانی (در ترمینال جداگانه در شهر مسکو) از مبدأ و به مقصد ایران تحتکنترل انجام میگیرد. 

 

 • پاکستان:

تا اطلاع ثانوی تمام مرزهای خود با ایران را بسته و پرواز های مستقیم از مبدأ و به مقصد ایران لغو گردید. 

 

 • افغانستان:

تمام مرزهای خود با ایران را بست اما در حال حاضر با کنترل شدید مطابق با سازمان بهداشت جهانی عبور و مرور در مرزها انجاممیگردد. 

 

 • سنگاپور:

تمام مسافرینی که طی ۲ هفته قبل از  ورود خودبه سنگاپور، به ایران سفر کرده اند تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به این کشور را ندارند.

 

 • هند:

تمام مسافران و پروازها از مبدأ و به مقصد ایران تا اطلاع ثانوی لغو گردیده و در صورت موافقت دولت هند فقط پروازها جهت انتقالمسافرین ایران از هند و همچنین انتقال اتباع هندوستان، افرادی مه ویزای اقامت و یا دانشجویی دارند در صورت تأیید سلامت آنها بههند انجام می گیرد. 

 

 • لبنان:

تمام مرزهای هوایی، زمینی ودریایی به روی کشورهایی که درگیر ویروس کرونا می باشند را بسته است.

شرکت ایران ایر نیز تمام پروازهای خود به مقصد بیروت را تا اطلاع ثانوی لغو کرده است.

 

 • آلمان، هلند، انگلستان:

تمام مسافران (مخصوصاً مسافرین ایرانی)به صورت مشروط در صورت داشتن فرم تأییدیه سلامت که در زمان پذیرش در فرودگاه مبدأ بهآنها داده میشود اجازه ورود به کشورهای مذکور را دارند و میافرین می بایست شخصاً فرم را پر نمایند.

 البته شرکت لوفتهانزا تمامی پروازهای خودرا تا پایان ماه آوریل (۱۱ اردیبهشت) تمامی پروازهای خود از مبدأ و به مقصد ایران را لغوکرده است.

 

 • سوئد:

تمام پرواز های مستقیم از مبدأ و به مقصد ایران تا اطلاع ثانوی لغو گردید. 

 

 • آمریکا: 

تمام مسافرینی که طی ۲ هفته قبل از  ورود خودبه سنگاپور، به ایران سفر کرده اند تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به این کشور را ندارند.

 

 • استرالیا:

ورود تمام مسافرین غیر استرالیایی که به ایران سفر کردند تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد. 

اتباع استرالیایی در صورتیکه به ایران سفر کرده اند میبایست ۲ هفته در کشور دیگر بمانند سپس در صورت سلامت می توانند بهاسترالیا وارد شوند.

 

 • نیوزلند:

ورود تمام پروازها و مسافران از مبدأ ایران تا اطلاع وانوی ممنوع می باشد و قوانین هر ۴۸ ساعت به روز خواهد شد.

برچسب ها: ایران, توریسم,