آژانس مسافرتى نگين پرواز پارس
تلفن: 021-88783310
فکس: 021-88783310 داخلى ٤
ایمیل: info@neginparvaz.com
آدرس: تهران، خيابان بهشتى، بعد از تقاطع سهروردى، پلاك ١٤٥، ساختمان نگين، طبقه هكمف.
دفتر مركزى هواپيمايى ايرعربيا
تلفن: 021-41985
ایمیل: info@airarabia-gsa.ir
آدرس: تهران، خيابان بهشتى، بعد از تقاطع سهروردى، پلاك ١٤٥، ساختمان نگين، طبقه هكمف.
مرکز درخواست ویزای هندوستان
تلفن: 021-88783277
فکس: 021-88783277 داخلى ٤
ایمیل: india@neginparvaz.com
آدرس: تهران، خيابان بهشتى، بعد از تقاطع سهروردى، پلاك ١٤٥، ساختمان نگين، طبقه اول.
مرکز درخواست ویزای دانمارك
تلفن: 021-88750745
فکس: 021-88750745 داخلى ٤
ایمیل: denmark@neginparvaz.com
آدرس: تهران، خيابان بهشتى، بعد از تقاطع سهروردى، پلاك ١٤٥، ساختمان نگين، طبقه دوم.

تماس با ما

فرم تماس

اصفهان: چليپاگشت سپاهان
تلفن: 031-36650200
ایمیل: info@chalipagasht.com
آدرس: اصفهان، بلوار آينه خانه، نبش خيابان جهانگيرخان قشقايى.
شيراز: سارا پرواز آسمان شيراز
تلفن: 071-36289380
ایمیل: info@saraparvaz.ir
آدرس: شيراز، بلوار چمران، نبش خيابان ابيوردى ٢
آبادان: سیناپرواز جنوب
تلفن: 061-53345800
آدرس: آبادان - بلوار آزادی، هتل کاروانسرا، لابی هتل